Спробуємо відповісти на питання і зрозуміти, що таке грунт.

     Грунт вивчають і беруть до уваги при вивченні своїх аспектів такі науки як: грунтознавство, ботаніка, мікробіологія, агрохімія, фізіологія, землеробство, меліорація, рослинництво. Всі вони взаємопов'язані між собою і грунт є головною складовою усього життя на планеті.

pochva       Грунт - це природне утворення (володіє властивостями живого), що є поверхневим шаром літосфери Землі, що володіє родючістю і представляє собою поліфункціональну гетерогенну відкриту чотирьохфазну (тверда, рідка, газоподібна фази і живі організми) структурну систему, що утворилася в результаті вивітрювання гірських порід і життєдіяльності організмів.

      Давайте розберемо визначення по порядку.
     Родючість - здатність грунту забезпечувати рослини елементами живлення, водою, необхідною кількістю повітря, тепла і сприятливим фізико-хімічним середовищем для нормального росту і розвитку.
     Тверда фаза складається з мінеральних і органічних речовин. Рідка - грунтовий розчин. Газоподібна - грунтове повітря. Жива - грунтові організми.
     Грунт є домом для мільйонів організмів. У ній живуть від самих маленьких одноклітинних до ссавців тварин.
     Грунт - це цілісний організм, в якому все взаємопов'язане і порушуючи одну складову частину або процес, порушується загальна діяльність грунту. Для нормальної «життєдіяльності» грунту необхідно знати і пам'ятати закони землеробства.
      

Основні закони землеробства:

  1. Закон незамінності і рівнозначності факторів життя рослин. Всі фактори життя рослин абсолютно рівнозначні і незамінні.
  2. Закон мінімуму - продуктивність рослин безпосередньо залежить від поживних речовин, які знаходяться в мінімумі.
  3. Закон мінімуму, оптимуму і максимуму - найвищий урожай можна отримати при оптимальному рівні кожного фактора, зменшення або збільшення будь-якого зменшує врожай.
  4. Закон сукупної дії (взаємодія) факторів життя рослин - рослина продуктивніше використовує фактор, який знаходиться в мінімумі, чим більша кількість чинників знаходиться в оптимумі.
  5. Закон повернення поживних речовин у грунт - всі речовини, які рослина використовувало для утворення врожаю, необхідно повернути в грунт у вигляді добрив.
  6. Закон плодозміни - найвищої продуктивності сівозміни можна досягти за умов щорічної зміни в ній культур, найбільш віддалених за біологічними ознаками і агротехнікою вирощування.
  7. Закон збільшення родючості грунту - створення умов для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів.


     Дотримання законів призводить до підвищення родючості грунту та збільшення врожаю з якісного насіння.
       У наступних статтях спробуємо більш детально розібрати, що таке родючість і здоровий грунт.

   Лаборант – агрохімік Сопко Є.В.